ผลิตภัณฑ์

  • Double C Shot Vitamin C 200%
  • Double C Soda 200%
  • Double C Powder
  • Double C Cannabis
  • Double CBD

Lemon & Lime

ข้อมูลโภชนาการ

Orange & Lemon

ข้อมูลโภชนาการ

Peach & Lychee

ข้อมูลโภชนาการ

Red & White Grape

ข้อมูลโภชนาการ

Passionfruit & Orange

ข้อมูลโภชนาการ

Fruitpunch & Collagen

ข้อมูลโภชนาการ

Lemon & Lime Soda

ข้อมูลโภชนาการ

Peach & Lychee Soda

ข้อมูลโภชนาการ

Melon & Lemon Soda

ข้อมูลโภชนาการ

Double C Vitamin C Powder

ข้อมูลโภชนาการ

Double C Collagen Powder

ข้อมูลโภชนาการ

Double C Cannabis Cola Flavour

ข้อมูลโภชนาการ

Double C Cannabis Pineapple Flavour

ข้อมูลโภชนาการ

Double CBD 7.5mg

ข้อมูลโภชนาการ

campaign logo small

ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้าร่วมสนุก
กันมาตลอดทั้งรายการ

แล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้ พร้อมกับของรางวัลที่ปังกว่าเดิมเยอะกว่าเดิม 😍
อย่าลืมติดตามเพจ Double C Drinks ใว้กันด้วยนะครับ