เงื่อนไขกิจกรรม

 1. เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 ถึงวันที่ 31  กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น.
 2. ซื้อลูกค้าซื้อสินค้าเครื่องดื่มวิตามิน แบรนด์ ดับเบิ้ลซี ที่ร่วมรายการ

ดับเบิ้ลซี วิตามินซี Shot 200% ขนาด 160 มล. ทุกรสชาติ (แบบขวด)

ดับเบิ้ลซี Sparking Vitamin Water ขนาด 330 มล. ทุกรสชาติ (แบบกระป๋อง)

สามารถเปิดพบรหัสใต้ห่วง แบบกระป๋อง หรือ รหัสหลังฉลาก แบบขวด สามารถนำรหัสดังกล่าว ลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนตัว ด้วยชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ อายุ จังหวัด และกรอกเลขรหัสดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ www.doublecdrinks.com โดยถือว่า 1 รหัส ถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล เพื่อลุ้นรางวัล  (โดยผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บฝาห่วงและฉลากเลขรหัสไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลเท่านั้น)  เมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ จะดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ข้อมูลผู้ร่วมรายการ เบอร์โทรศัพท์ และเลขรหัส ตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป

 1. กำหนดจับรางวัล 12 ครั้ง ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป  จำกัด เลขที่ 3/16  นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี  11000 ดังนี้

ครั้งที่ 1) เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565  ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดจับรางวัล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศผลรางวัล ผ่านทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/doublecdrinks, Line Official @doublecdrinks, และ www.doublecdrinks.com
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ครั้งที่ 2) เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดจับรางวัล วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศผลรางวัล ผ่านทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/doublecdrinks, Line Official @doublecdrinks, และ www.doublecdrinks.com
วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ครั้งที่ 3) เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565  ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 กำหนดจับรางวัล วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศผลรางวัล ผ่านทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/doublecdrinks, Line Official @doublecdrinks, และ www.doublecdrinks.com
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ครั้งที่ 4) เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 กำหนดจับรางวัล วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. และ ประกาศผลรางวัล ผ่านทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/doublecdrinks, Line Official @doublecdrinks, และ www.doublecdrinks.com

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ครั้งที่ 5) เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565  ถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 กำหนดจับรางวัล วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศผลรางวัล ผ่านทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/doublecdrinks, Line Official @doublecdrinks, และ www.doublecdrinks.com
วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ครั้งที่ 6) เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2565  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 กำหนดจับรางวัล วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศผลรางวัล ผ่านทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/doublecdrinks, Line Official @doublecdrinks, และ www.doublecdrinks.com
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ครั้งที่ 7) เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 กำหนดจับรางวัล วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศผลรางวัล ผ่านทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/doublecdrinks, Line Official @doublecdrinks, และ www.doublecdrinks.com
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ครั้งที่ 8) เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กำหนดจับรางวัล วันที่ 1มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศผลรางวัล ผ่านทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/doublecdrinks, Line Official @doublecdrinks, และ www.doublecdrinks.com
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ครั้งที่ 9) เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565  ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 กำหนดจับรางวัล วันที่ 16มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. และ ประกาศผลรางวัล ผ่านทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/doublecdrinks, Line Official @doublecdrinks, และ www.doublecdrinks.com
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ครั้งที่ 10) เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กำหนดจับรางวัล วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศผลรางวัล ผ่านทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/doublecdrinks, Line Official @doublecdrinks, และ www.doublecdrinks.com
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ครั้งที่ 11) เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 กำหนดจับรางวัล วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศผลรางวัล ผ่านทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/doublecdrinks, Line Official @doublecdrinks, และ www.doublecdrinks.com
วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ครั้งที่ 12) เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 กำหนดจับรางวัล วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศผลรางวัล ผ่านทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/doublecdrinks, Line Official @doublecdrinks, และ www.doublecdrinks.com
วันที่ 1 สิงหาคม  2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 1. รางวัลตลอดรายการ จำนวน 28  รางวัล มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 3,471,010.44 บาท ดังนี้

รางวัล สำหรับครั้งที่ 1

รางวัลที่ 1  โทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Mini 128 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 25,900 บาท

รางวัลที่ 2   ทองคำแท่งหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,082 บาท

รางวัล สำหรับครั้งที่ 2

รางวัลที่ 1  โทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Mini 128 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 25,900 บาท

รางวัลที่ 2   ทองคำแท่งหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,082 บาท

รางวัล สำหรับครั้งที่ 3

รางวัลที่ 1  โทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Mini 128 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 25,900 บาท

รางวัลที่ 2   ทองคำแท่งหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,082 บาท

รางวัล สำหรับครั้งที่ 4

รางวัลที่ 1  Rolex Submariner  จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 317,000 บาท

รางวัลที่ 2   รถยนต์ MG5 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 584,000 บาท

รางวัลที่ 3   รถมอเตอร์ไซค์ CBR จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 324,300 บาท

รางวัลที่ 4   ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 305,296.22 บาท

รางวัล สำหรับครั้งที่ 5

รางวัลที่ 1  โทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Mini 128 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 25,900 บาท

รางวัลที่ 2   ทองคำแท่งหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,082 บาท

รางวัล สำหรับครั้งที่ 6

รางวัลที่ 1  โทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Mini 128 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 25,900 บาท

รางวัลที่ 2   ทองคำแท่งหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,082 บาท

รางวัล สำหรับครั้งที่ 7

รางวัลที่ 1  โทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Mini 128 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 25,900 บาท

รางวัลที่ 2   ทองคำแท่งหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,082 บาท

รางวัล สำหรับครั้งที่ 8

รางวัลที่ 1  โทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Mini 128 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 25,900 บาท

รางวัลที่ 2   ทองคำแท่งหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,082 บาท

รางวัล สำหรับครั้งที่ 9

รางวัลที่ 1  โทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Mini 128 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 25,900 บาท

รางวัลที่ 2   ทองคำแท่งหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,082 บาท

รางวัล สำหรับครั้งที่ 10

รางวัลที่ 1  โทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Mini 128 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 25,900 บาท

รางวัลที่ 2   ทองคำแท่งหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,082 บาท

รางวัล สำหรับครั้งที่ 11 

รางวัลที่ 1  โทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Mini 128 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 25,900 บาท

รางวัลที่ 2   ทองคำแท่งหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,082 บาท

รางวัล สำหรับครั้งที่ 12

รางวัลที่ 1  Rolex Submariner  จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 317,000 บาท

รางวัลที่ 2   รถยนต์ MG5 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 584,000 บาท

รางวัลที่ 3   รถมอเตอร์ไซค์ CBR จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 324,300 บาท

รางวัลที่ 4   ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 305,296.22 บาท

 1. ผู้โชคดีสามารถร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวน จะได้รับรางวัลย่อยเพียง 1 รางวัล แต่สามารถลุ้นรางวัลใหญ่ได้
 2. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือ บริษัท หนองคายเพาเวอร์ดริ๊งก์ จำกัด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองหรือมอบอำนาจโดยนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ใต้ห่วงเลขรหัส หรือ หลังฉลากเลขรหัส มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นใด โดยนำหนังสือมอบอำนาจ ติดแสตมป์อากร 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล และผู้รับมอบอำนาจ สามารถติดต่อขอรับรางวัลตามสถานที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลผู้โชคดี มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัล ดังกล่าว
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว ผู้โชคดี จะต้องชำระเอง

8.   ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และ ไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัล เลขรหัสใต้ห่วง หรือ รหัสหลังฉลาก มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลเท่านั้น

10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

11.บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกับบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

12.พนักงานและบุคคลในครอบครัวของบริษัท หนองคายเพาเวอร์ดริ๊งก์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง, บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ตัวแทนที่เกี่ยวข้องในรายการนี้ และคณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการ

 

 1. การเข้าร่วมรายการนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใด ๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัทกำหนด

 

 1. การตัดสิน และดุลยพินิจใด ๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัท ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล

 

 1. หากบริษัทตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ที่ฐานข้อมูลของบริษัท

 

 1. การให้ความยินยอมบริษัทมีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม ใช้รูปภาพและ / หรือวิดีโอในการรับรางวัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการตลาดและส่งเสริมการขายของบริษัท (เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม)

 

 1. ใบอนุญาต เลขที่ 1034-1045/2564 ออกให้ ณ ที่ทำการอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
campaign logo small

ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้าร่วมสนุก
กันมาตลอดทั้งรายการ

แล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้ พร้อมกับของรางวัลที่ปังกว่าเดิมเยอะกว่าเดิม 😍
อย่าลืมติดตามเพจ Double C Drinks ใว้กันด้วยนะครับ